webwinkel

De beperkingen van de stopwatch

Alleen in de Wereldboomboeken voor kinderen die net beginnen met lezen
staat een AVI-aanduiding. In de rest niet. Dit is een weloverwogen keuze.
AVI is een toetsinstrument dat binnen de scholen gebruikt wordt om
(o.a. met een stopwatch) het bereikte niveau van technisch lezen te meten.
Daarbuiten kan het een indicatie zijn, maar levert het ook beperkingen op.
Bepaalde woorden ‘mogen’ niet als er een AVI-stempel in het boek moet
komen (bijvoorbeeld omdat ze teveel lettergrepen tellen) en worden daarom
noodgedwongen door de schrijver gemeden.

De Wereldboom echter vindt opbouw van de woordenschat en taalverrijking
belangrijker dan een precieze aanduiding van het technische leesniveau;
een kleurrijke woordenschat zorgt ervoor dat een kind zich goed en
genuanceerd kan uiten. De Wereldboom kiest er vanuit dat oogpunt voor om
de al te strikte AVI-richtlijnen niet toe te passen. Daarom komen haar boeken
niet in aanmerking voor een officieel AVI-keurmerk.
In plaats van een technisch lezen-aanduiding geeft De Wereldboom haar boeken een leeftijdsaanduiding: je kunt erop vertrouwen dat het technisch leesniveau en de inhoud van het boek passen bij de aangegeven leeftijd.

Het feit, dat er soms wat moeilijkere, zeldzamere of langere woorden gebruikt worden in de Wereldboomverhalen, is geen belemmering voor een kind dat een boek leuk vindt. Het zou wel kunnen dat het in een wat lager tempo leest, of af en toe een vraag aan papa of mama stelt: ‘Wat betekent dit woord?’